de thi 2018 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi de thi 2018 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học 9

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ĐỀ THI TNTHPT QUÔC GIA 2018
   luyện thi
   ĐỀ THI TNTHPT QUÔC GIA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi luyện thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 1

  • 400 ĐỀ THI THỬ 2018
   Vật lý 12
   400 ĐỀ THI THỬ 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 0

  • đề thi hk1 sinh 2017-2018
   Sinh học 9
   đề thi hk1 sinh 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2017

   Xem: 1

  • ĐỀ THI 8 TUẦN (2018 - 2019)
   Lịch sử 12
   ĐỀ THI 8 TUẦN (2018 - 2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI Đ.AN THPT 2018
   Vật lý 12
   ĐỀ THI Đ.AN THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thử 2018-2019 - Văn
   Ngữ văn 9
   Đề thi thử 2018-2019 - Văn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 1

  • Đề Thi HSG năm 2017-2018
   Đại số 9
   Đề Thi HSG năm 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 4

  • ĐỀ THI HỌC KÌ 2- 2018
   GD công dân 9
   ĐỀ THI HỌC KÌ 2- 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HỌC KÌ 1 2018
   Cơ học
   ĐỀ THI HỌC KÌ 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Cơ học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2018

   Xem: 1

  • đề thi thử TA 2018
   Tiếng Anh 7
   đề thi thử TA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GD công dân 6
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GD công dân 8
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   ĐS-GT 11
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐS-GT 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thử Nam Định 2018
   Tiếng Anh 12
   Đề thi thử Nam Định 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2018

   Xem: 0

  • DE THI TV HKII 2018
   Tập đọc 5
   DE THI TV HKII 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thử THPTQG 2018
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi thử THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG 8 NĂM 2018
   Sinh học 8
   ĐỀ THI HSG 8 NĂM 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2018

   Xem: 0

  • 24 đề thi thử 2017-2018
   Giải tích 12 Nâng cao
   24 đề thi thử 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 3

  • 30 bộ đề thi ĐH 2018
   Toán học
   30 bộ đề thi ĐH 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2017

   Xem: 7

  • ĐỀ ÔN THI THPT 2018 TOÁN
   2018
   ĐỀ ÔN THI THPT 2018 TOÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI DỰ BỊ 2018
   Vật lý 12
   ĐỀ THI DỰ BỊ 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thư THPT QG 2018
   Hóa học 12
   Đề thi thư THPT QG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HSG Quảng Nam 2018
   Lịch sử 12
   Đề thi HSG Quảng Nam 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 1

  • THI HKII 2018
   Đại số 8
   THI HKII 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2018

   Xem: 0

  • THI HKII 2018
   Đại số 9
   THI HKII 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2018

   Xem: 0

  • thi thử 2018
   Giải tích 12
   thi thử 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • thi dua 2018
   Thi đua khen thưởng
   thi dua 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thi đua khen thưởng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2018

   Xem: 0

  • THI KHKT 2018
   CÔNG VĂN-VĂN BẢN-LOẠI KHÁC
   THI KHKT 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÔNG VĂN-VĂN BẢN-LOẠI KHÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • Thi THPTQG 2018
   Hóa học 12
   Thi THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ THI HK 1 MÔN TOÁN 12 -2018-2019- CẦN THƠ THI 20.12-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0