Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi giao an tong hop ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

giao an tong hop - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

 • tong hop giao an tong hop
  Mĩ thuật
  tong hop giao an tong hop

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2012

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Đại số 9
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN TỔNG HỢP
  Tư liệu tham khảo
  GIÁO ÁN TỔNG HỢP

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2014

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tiếng Anh 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2017

  Xem: 0

 • giao an tong hop
  Lớp 5
  giao an tong hop

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2010

  Xem: 32

 • giáo án tổng hợp
  Tập đọc 3
  giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2009

  Xem: 468

 • Giáo án tổng hợp
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2009

  Xem: 766

 • giao an tong hop
  Kỹ thuật 4
  giao an tong hop

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2011

  Xem: 0

 • GIAO AN TONG HOP
  Tiểu học
  GIAO AN TONG HOP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2012

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Lịch sử 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tự nhiên và xã hội 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2017

  Xem: 2

 • Giáo án tổng hợp
  Đại số 9
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Ngữ văn 9
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tiếng Anh 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Hình học 9
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  CT Bộ GDĐT 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Ngữ văn 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Vật lý 9
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Mĩ thuật 2
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Địa lý 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Lịch sử 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2017

  Xem: 1

 • Giáo án tổng hợp
  Hình học 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Ngữ văn 9
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tin học 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2017

  Xem: 1

 • Giáo án tổng hợp
  Toán học 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Toán học 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Toán học 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Toán học 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 9
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Toán học 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Âm nhạc 9
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Lưu trữ
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Công nghệ 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Lịch sử 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Ngữ văn 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Vật lý 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Vật lý 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  GD công dân 9
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Vật lý 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tiếng Anh 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2017

  Xem: 1

 • Giáo án tổng hợp
  Mỹ thuật 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2017

  Xem: 3

 • Giáo án tổng hợp
  Tin học 10
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tự nhiên và Xã hội 2
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Địa lý 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Let's Learn 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Let's Learn 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  GD công dân 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Lịch sử 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Toán học 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Đại số 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY