GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Download hinh

 • Tiết 55: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
  Bài giảng E Learning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E Learning

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2014

 • hình học 12 số 1 hình chóp
  L�?p 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử L�?p 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2016

 • Hình học 8. Chương I. §12. Hình vuông
  TRẮC NGHIỆM HÌNH VUÔNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử TRẮC NGHIỆM HÌNH VUÔNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

 • Bài 1: Hướng dẫn vẽ hình
  Hướng dẫn trực tuyến

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hướng dẫn trực tuyến

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2015

 • Bài :Diện tích hình tam giác
  Bài giảng E- learning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E- learning

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2014

 • Chương I. §7. Hình bình hành
  Bài giảng Hình học 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

 • Tiết 55: Hình hộp chữ nhật
  Toán học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2014

 • BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 8 - HÌNH CHỮ NHẤT- NGUYỄN THỊ THANH
  Bài giảng Hình học 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2016

 • PHAN MEM- TU LIEU DAY HOC HINH 7
  Bài giảng trực tuyến E_learning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng trực tuyến E_learning

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2016

 • Bài 12. Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
  Địa Lý 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa Lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2016

 • Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

 • Giải bài tập | hình học 12 số 12 phương pháp tọa độ phặng trong mặt phẳng 2
  L�?p 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử L�?p 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2016

 • hinh hinh
  Hình ảnh lạ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hình ảnh lạ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2010

 • hình tròn hình vuông
  Phát triển nhận thức

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển nhận thức

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

 • hình tròn hình vuông
  Phát triển nhận thức

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển nhận thức

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

 • hình vuông hình tròn
  Phát triển nhận thức

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển nhận thức

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

 • Hình trụ- Hình nón- Hình cầu
  Toán học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Toán học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2011

 • hinh
  Tiếng Việt

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2011

 • hính
  tranh phong canh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu tranh phong canh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2011

 • hinh
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2011

 • hinh
  ẢNH KÝ GỞI

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu ẢNH KÝ GỞI

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2011

 • Hình
  Tự nhiên và Xã hội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tự nhiên và Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2011

 • Hinh
  phần mền

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu phần mền

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2009

 • hinh
  Hinh anh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hinh anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2012

 • hinh
  GIẢI LAO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GIẢI LAO

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2012

 • hinh
  Hình ảnh hoạt động

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hình ảnh hoạt động

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2009

 • Hình
  Hình ảnh tổng hợp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hình ảnh tổng hợp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2016

 • Hình
  Hình ảnh tổng hợp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hình ảnh tổng hợp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2016

 • Hinh
  Hình ảnh lớp 7

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hình ảnh lớp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2016

 • Hinh
  Hình ảnh hoạt động Trường THCS Thạnh Mỹ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hình ảnh hoạt động Trường THCS Thạnh Mỹ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2016

 • Hình
  HÌNH ẢNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÌNH ẢNH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2013

 • hình
  Hình ảnh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hình ảnh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

 • hinh
  Vật lý 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2009

 • Hình trụ- Hình nón- Hình cầu
  Toán học 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Toán học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2011

 • Hình vuông - Hình tròn
  Toán học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2010

 • hinh
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2010

 • Hinh
  phần mền

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu phần mền

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2009

 • Hình
  Hình ảnh hoạt động Trường THCS Thạnh Mỹ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hình ảnh hoạt động Trường THCS Thạnh Mỹ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2016

 • HINH
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2014

 • hinh
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2011

 • hinh
  Welcome

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Welcome

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2010

 • Hình
  Tự nhiên và Xã hội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tự nhiên và Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2011

 • hinh
  Ngữ văn 8

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2010

 • hinh
  Ngữ văn 8

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2010

 • Hình
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2013

 • hinh
  Lớp 1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2013

 • HÌNH
  12A13

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu 12A13

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2013

 • hinh
  Thư viện cá nhân

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Thư viện cá nhân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2012

 • HÌNH ẢNH ĐỘNG (HÌNH QUẠT, HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN)
  Giáo án

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2009

 • Hinh vuong-hinh tron
  Toán học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/7/2009

 • Hình vuông - hình tròn
  Toán học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2009

 • Mo hinh hinh tru
  Hình học không gian

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hình học không gian

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2009

NỔI BẬT