Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi lich su ngay 20 11 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

lich su ngay 20 11 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

 • Lịch sử ngày 20/11
  Bài giảng khác
  Lịch sử ngày 20/11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2009

  Xem: 159

 • Lịch sử ngày 20/11
  Ngữ văn
  Lịch sử ngày 20/11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2010

  Xem: 0

 • Lịch sử ngày 20/11
  Mỹ thuật
  Lịch sử ngày 20/11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2011

  Xem: 0

 • Lich su ngay 20- 11
  Đề thi khác
  Lich su ngay 20- 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2011

  Xem: 0

 • Lịch sử ngày 20-11
  Bài giảng khác
  Lịch sử ngày 20-11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2009

  Xem: 950

 • Lịch sử ngày 20-11
  Tập đọc 3
  Lịch sử ngày 20-11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2009

  Xem: 119

 • Lịch sử ngày 20/11
  Mỹ thuật
  Lịch sử ngày 20/11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2011

  Xem: 0

 • Lịch sử của ngày 20/11
  Ngữ văn
  Lịch sử của ngày 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2010

  Xem: 0

 • LỊCH SỬ NGÀY 20-11
  Tiểu học
  LỊCH SỬ NGÀY 20-11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2013

  Xem: 0

 • Lịch sử ngày 20/11
  Tư liệu khác
  Lịch sử ngày 20/11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2009

  Xem: 4

 • Lịch sử Ngày 20/11
  Toán học 1
  Lịch sử Ngày 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2009

  Xem: 107

 • lịch sử ngày 20 -11
  Sưu tầm
  lịch sử ngày 20 -11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sưu tầm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2010

  Xem: 0

 • Lịch sử ngày 20/11
  Giáo án khác
  Lịch sử ngày 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2012

  Xem: 0

 • Lịch Sử Ngày 20 -11
  Âm nhạc
  Lịch Sử Ngày 20 -11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2011

  Xem: 0

 • Lịch sử ngày 20/11
  GD Hướng nghiệp 9
  Lịch sử ngày 20/11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2014

  Xem: 0

 • lịch sử ngày 20 - 11
  Bài giảng khác
  lịch sử ngày 20 - 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2011

  Xem: 0

 • LỊCH SỬ NGÀY 20/11
  Tiểu học
  LỊCH SỬ NGÀY 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2009

  Xem: 31

 • Lich su ngay 20-11
  Lịch sử
  Lich su ngay 20-11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2011

  Xem: 0

 • Lịch sử ngày 20 - 11
  Giáo án khác
  Lịch sử ngày 20 - 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2011

  Xem: 0

 • Lich su ngay 20/ 11
  Giáo án khác
  Lich su ngay 20/ 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2009

  Xem: 249

 • Lịch sử ngày 20/11
  Giáo án khác
  Lịch sử ngày 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2011

  Xem: 0

 • Lịch sử ngày 20/11
  Lịch sử
  Lịch sử ngày 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2010

  Xem: 0

 • Lich su ngày NGVN 20-11
  Giáo án khác
  Lich su ngày NGVN 20-11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2010

  Xem: 0

 • Lịch sử ngày 20-11
  Bài giảng khác
  Lịch sử ngày 20-11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2010

  Xem: 41

 • Lịch sử ngày 20 tháng 11
  Bài giảng khác
  Lịch sử ngày 20 tháng 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/6/2013

  Xem: 0

 • lịch sử ngay 20/11
  Giáo án khác
  lịch sử ngay 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2009

  Xem: 176

 • LỊCH SỬ NGÀY 20 -11
  Mầm non
  LỊCH SỬ NGÀY 20 -11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2009

  Xem: 100

 • Lịch sử ngày 20/11
  Giáo dục Công dân
  Lịch sử ngày 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Công dân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2010

  Xem: 0

 • Lich su ngay 20-11
  Giáo án khác
  Lich su ngay 20-11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2011

  Xem: 0

 • lịch sử ngày 20/11
  Ngữ văn
  lịch sử ngày 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2012

  Xem: 0

 • LỊCH SỬ NGÀY NGVN 20-11
  Tiểu học
  LỊCH SỬ NGÀY NGVN 20-11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2013

  Xem: 0

 • GD CD: GT TT lịch sử ngày 20/11.
  Bài giảng khác
  GD CD: GT TT lịch sử ngày 20/11.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2010

  Xem: 0

 • Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
  Đề thi khác
  Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2009

  Xem: 129

 • baicanguoigiaovien va lich su ngay ngvn 20 - 11
  Tư liệu tham khảo
  baicanguoigiaovien va lich su ngay ngvn 20 - 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2009

  Xem: 47

 • LICH SU NGAY LE 8/3 VÀ 20/11
  Giáo án khác
  LICH SU NGAY LE 8/3 VÀ 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2010

  Xem: 197

 • LICH SU NGAY 20/11 NHA GIAO VN /2010
  Mầm non
  LICH SU NGAY 20/11 NHA GIAO VN /2010

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2010

  Xem: 0

 • ý nghĩa và lịch sử ngày 20/11
  Giáo dục Công dân
  ý nghĩa và lịch sử ngày 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Công dân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2010

  Xem: 0

 • lich su ngay 20-11(tham khao hay )
  Giáo án khác
  lich su ngay 20-11(tham khao hay )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2010

  Xem: 0

 • lich su ra doi ngay 20/11
  Giáo án khác
  lich su ra doi ngay 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2009

  Xem: 54

 • Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
  Giáo án khác
  Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2009

  Xem: 156

 • Tìm hiểu lịch sử ngày 20-11
  Giáo án khác
  Tìm hiểu lịch sử ngày 20-11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2011

  Xem: 0

 • Ý nghĩa & lịch sử ngày 20-11
  Giáo án khác
  Ý nghĩa & lịch sử ngày 20-11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2013

  Xem: 0

 • Phát biểu lịch sử ngày 20-11 năm 2010
  Giáo án khác
  Phát biểu lịch sử ngày 20-11 năm 2010

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2011

  Xem: 0

 • LỊCH SỬ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
  Toán học 1
  LỊCH SỬ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2009

  Xem: 116

 • Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
  Giáo án khác
  Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2008

  Xem: 128

 • Lịch sử ngày nhà giáo VN 20-11
  Giáo án khác
  Lịch sử ngày nhà giáo VN 20-11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2010

  Xem: 5

 • Lịch sử ngày Nhà giáo VN 20/11
  Giáo án khác
  Lịch sử ngày Nhà giáo VN 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2011

  Xem: 0

 • lich su ngay nha giao Viet Nam 20-11
  Giáo án khác
  lich su ngay nha giao Viet Nam 20-11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2011

  Xem: 0

 • lich su ngay nha giao Viet Nam 20/11
  Ngữ văn
  lich su ngay nha giao Viet Nam 20/11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2010

  Xem: 0

 • Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
  Bài giảng khác
  Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2009

  Xem: 110

 • LICH SỬ NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11
  Giáo án khác
  LICH SỬ NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2010

  Xem: 0

 • Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
  Giáo án khác
  Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2010

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY