lich su ngay 20 11 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi lich su ngay 20 11 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • lịch sử ngày 20/11
   Ngữ văn
   lịch sử ngày 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2012

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày 20/11
   Giáo dục Công dân
   Lịch sử ngày 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2010

   Xem: 0

  • LỊCH SỬ NGÀY 20 -11
   Mầm non
   LỊCH SỬ NGÀY 20 -11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2009

   Xem: 100

  • LỊCH SỬ NGÀY 20/11
   Tiểu học
   LỊCH SỬ NGÀY 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2009

   Xem: 31

  • Lịch sử ngày 20/11
   Bài giảng khác
   Lịch sử ngày 20/11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2009

   Xem: 166

  • Lịch sử của ngày 20/11
   Ngữ văn
   Lịch sử của ngày 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2010

   Xem: 2

  • lịch sử ngay 20/11
   Giáo án khác
   lịch sử ngay 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2009

   Xem: 176

  • LỊCH SỬ NGÀY NGVN 20-11
   Tiểu học
   LỊCH SỬ NGÀY NGVN 20-11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2013

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày 20/11
   Ngữ văn
   Lịch sử ngày 20/11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2010

   Xem: 7

  • Lich su ngay 20/ 11
   Giáo án khác
   Lich su ngay 20/ 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2009

   Xem: 249

  • Lich su ngay 20- 11
   Đề thi khác
   Lich su ngay 20- 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2011

   Xem: 8

  • Lich su ngay 20-11
   Lịch sử
   Lich su ngay 20-11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2011

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày 20 - 11
   Giáo án khác
   Lịch sử ngày 20 - 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2011

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày 20-11
   Bài giảng khác
   Lịch sử ngày 20-11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2009

   Xem: 950

  • Lịch sử ngày 20/11
   Giáo án khác
   Lịch sử ngày 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2012

   Xem: 0

  • Lịch Sử Ngày 20 -11
   Âm nhạc
   Lịch Sử Ngày 20 -11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2011

   Xem: 0

  • LỊCH SỬ NGÀY 20-11
   Tiểu học
   LỊCH SỬ NGÀY 20-11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2013

   Xem: 4

  • lịch sử ngày 20 - 11
   Bài giảng khác
   lịch sử ngày 20 - 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2011

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày 20/11
   Mỹ thuật
   Lịch sử ngày 20/11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2011

   Xem: 7

  • Lịch sử ngày 20/11
   Giáo án khác
   Lịch sử ngày 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2011

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày 20/11
   Lịch sử
   Lịch sử ngày 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2010

   Xem: 0

  • Lich su ngày NGVN 20-11
   Giáo án khác
   Lich su ngày NGVN 20-11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2010

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày 20/11
   GD Hướng nghiệp 9
   Lịch sử ngày 20/11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2014

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày 20-11
   Tập đọc 3
   Lịch sử ngày 20-11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2009

   Xem: 119

  • Lich su ngay 20-11
   Giáo án khác
   Lich su ngay 20-11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2011

   Xem: 0

  • Lịch sử Ngày 20/11
   Toán học 1
   Lịch sử Ngày 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2009

   Xem: 107

  • lịch sử ngày 20 -11
   Sưu tầm
   lịch sử ngày 20 -11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sưu tầm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2010

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày 20 tháng 11
   Bài giảng khác
   Lịch sử ngày 20 tháng 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2013

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày 20-11
   Bài giảng khác
   Lịch sử ngày 20-11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2010

   Xem: 41

  • Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
   Giáo án khác
   Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2011

   Xem: 0

  • LỊCH SỬ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
   Toán học 1
   LỊCH SỬ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2009

   Xem: 116

  • Lịch sử ngày 20/11(phát biểu)
   Giáo án khác
   Lịch sử ngày 20/11(phát biểu)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2011

   Xem: 0

  • Tim hieu lich su ve ngay 20/ 11
   Lịch sử 11
   Tim hieu lich su ve ngay 20/ 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày 20 tháng 11 hàng năm
   Giáo án khác
   Lịch sử ngày 20 tháng 11 hàng năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2009

   Xem: 161

  • Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
   Giáo án khác
   Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2009

   Xem: 159

  • Lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
   Toán học 1
   Lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2011

   Xem: 0

  • y nghĩa lịch sử ngày 20/11
   Giáo án khác
   y nghĩa lịch sử ngày 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2015

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày Nhà giáo VN 20/11
   Giáo án khác
   Lịch sử ngày Nhà giáo VN 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2011

   Xem: 0

  • LICH SỬ NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11
   Giáo án khác
   LICH SỬ NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2010

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày nhà giáo Viêt Nam 20/11
   Giáo dục Công dân
   Lịch sử ngày nhà giáo Viêt Nam 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2012

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
   Giáo án khác
   Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2008

   Xem: 463

  • LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY 20/11
   Ngữ văn 6
   LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • ý nghĩa và lịch sử ngày 20/11
   Giáo dục Công dân
   ý nghĩa và lịch sử ngày 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2010

   Xem: 10

  • lich su ngay nha giao Viet Nam 20/11
   Ngữ văn
   lich su ngay nha giao Viet Nam 20/11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2010

   Xem: 0

  • Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
   Đề thi khác
   Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2009

   Xem: 136

  • Lịch sử Ngày Nhà giáo VN 20-11
   Bài giảng khác
   Lịch sử Ngày Nhà giáo VN 20-11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2010

   Xem: 38

  • LICH SU NGAY LE 8/3 VÀ 20/11
   Giáo án khác
   LICH SU NGAY LE 8/3 VÀ 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2010

   Xem: 205

  • Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
   Giáo án khác
   Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2008

   Xem: 128

  • Lịch sử ngày nhà giáo VN 20-11
   Giáo án khác
   Lịch sử ngày nhà giáo VN 20-11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2010

   Xem: 5

  • Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
   Giáo án khác
   Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2010

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY