Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi lop 10/ ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

lop 10/ - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

 • Đề kiểm tra lớp 10
  Địa lý 10
  Đề kiểm tra lớp 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2008

  Xem: 92

 • Đề kiểm tra HKII lớp 10
  Địa lý 10
  Đề kiểm tra HKII lớp 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2008

  Xem: 361

 • Luyện thi vào lớp 10
  Ngữ văn 9
  Luyện thi vào lớp 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2008

  Xem: 721

 • Luyện thi vào lớp 10
  Ngữ văn 9
  Luyện thi vào lớp 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2008

  Xem: 1150

 • Đề kiểm tra 45' lớp 10
  Địa lý 10
  Đề kiểm tra 45' lớp 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2008

  Xem: 231

 • Đề luyện thi Ngữ văn lớp 9 vào 10
  Ngữ văn
  Đề luyện thi Ngữ văn lớp 9 vào 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2008

  Xem: 383

 • Đề kiểm tra Địa lí lớp 10 HKII
  Địa lý
  Đề kiểm tra Địa lí lớp 10 HKII

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2008

  Xem: 340

 • Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 10
  GD công dân 9
  Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2008

  Xem: 269

 • Đề kiểm tra học kì II lớp 10
  Địa lý 10
  Đề kiểm tra học kì II lớp 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2008

  Xem: 270

 • Một số đề luyện thi vào lớp 10
  Ngữ văn 9
  Một số đề luyện thi vào lớp 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2008

  Xem: 528

 • Hoạt động ngoài giờ lên lớp 10
  GD công dân 10
  Hoạt động ngoài giờ lên lớp 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD công dân 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2008

  Xem: 384

 • Đề thi HK II lớp 10 (Cơ bản)
  Ngữ văn 10
  Đề thi HK II lớp 10 (Cơ bản)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2008

  Xem: 250

 • Đề luyện thi Ngữ văn vào lớp 10
  Ngữ văn 9
  Đề luyện thi Ngữ văn vào lớp 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2008

  Xem: 400

 • Đề luyện thi Ngữ văn lớp 9 vào 10
  Ngữ văn 9
  Đề luyện thi Ngữ văn lớp 9 vào 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2008

  Xem: 1166

 • Đề kiểm tra vào lớp 10 môn Ngữ văn
  Toán 12
  Đề kiểm tra vào lớp 10 môn Ngữ văn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2009

  Xem: 25

 • Giáo Án vật lý lớp 10 (trọn bộ)
  Vật lý 10
  Giáo Án vật lý lớp 10 (trọn bộ)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2008

  Xem: 892

 • Đề tuyển sinh vào lớp 10 - Huế
  Ngữ văn 9
  Đề tuyển sinh vào lớp 10 - Huế

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2008

  Xem: 443

 • Đề thi vào lớp 10 (Hà Nội 2007)
  Đại số 9
  Đề thi vào lớp 10 (Hà Nội 2007)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2008

  Xem: 321

 • Đề thi thử + đáp án vào lớp 10
  Ngữ văn 9
  Đề thi thử + đáp án vào lớp 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2008

  Xem: 215

 • Đề tuyển sinh vào lớp 10 - Huế
  Công nghệ
  Đề tuyển sinh vào lớp 10 - Huế

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2009

  Xem: 23

 • Đề kiểm tra vào lớp 10 môn Ngữ văn
  Ngữ văn 9
  Đề kiểm tra vào lớp 10 môn Ngữ văn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2008

  Xem: 2479

 • Đề kiểm tra Địa lí lớp 10 HKII
  Địa lý 10
  Đề kiểm tra Địa lí lớp 10 HKII

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2008

  Xem: 209

 • Một số đề kiểm tra lớp 10
  Vật lý 10
  Một số đề kiểm tra lớp 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2008

  Xem: 3358

 • Đề thi vào lớp 10 (TP Huế)
  Đại số 9
  Đề thi vào lớp 10 (TP Huế)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2008

  Xem: 305

 • Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ
  Lịch sử 10
  Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2008

  Xem: 2275

 • Một số dạng toán ôn thi vào lớp 10
  Đại số 9
  Một số dạng toán ôn thi vào lớp 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2008

  Xem: 1624

 • Giáo án Vật lý lớp 10 học kì II
  Vật lý 10
  Giáo án Vật lý lớp 10 học kì II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2008

  Xem: 309

 • Đề thi vào lớp 10 (Lạng Sơn)
  Đại số 9
  Đề thi vào lớp 10 (Lạng Sơn)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2008

  Xem: 298

 • Bộ đề luyện thi Ngữ văn vào lớp 10
  Ngữ văn 9
  Bộ đề luyện thi Ngữ văn vào lớp 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2008

  Xem: 515

 • Đề thi HK II lớp 10 (Cơ bản)
  Ngữ văn
  Đề thi HK II lớp 10 (Cơ bản)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2008

  Xem: 126

 • Giáo án lớp 10 (Từ tiết 1- 28)
  Địa lý 10
  Giáo án lớp 10 (Từ tiết 1- 28)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2008

  Xem: 467

 • Đề thi thử + đáp ánvào lớp 10
  Ngữ văn 9
  Đề thi thử + đáp ánvào lớp 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2008

  Xem: 150

 • Đề thi vào lớp 10 chuyên Ninh Bình
  Đại số 9
  Đề thi vào lớp 10 chuyên Ninh Bình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2008

  Xem: 419

 • Đề luyện thi môn ngữ văn vào lớp 10
  Ngữ văn 9
  Đề luyện thi môn ngữ văn vào lớp 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2008

  Xem: 203

 • unit 10- lop 10
  Tiếng Anh 10
  unit 10- lop 10

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2010

  Xem: 52

 • unit 10- lop 10
  Tiếng Anh 10
  unit 10- lop 10

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2010

  Xem: 34

 • UNIT 10 LOP 10
  Tiếng Anh 10
  UNIT 10 LOP 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2012

  Xem: 0

 • Cách làm bài kiểm tra và bài thi vào lớp 10
  Ngữ văn 9
  Cách làm bài kiểm tra và bài thi vào lớp 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2008

  Xem: 943

 • Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II _ Ôn tập
  Sinh học 10
  Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II _ Ôn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2008

  Xem: 372

 • Elip lớp 10
  Toán 10
  Elip lớp 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2010

  Xem: 58

 • bai6 lop 10
  Toán học
  bai6 lop 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2010

  Xem: 0

 • lop 10
  Tiếng Anh 10 (Sách cũ)
  lop 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2010

  Xem: 0

 • Hypebol lop 10
  Hình học 10 Nâng cao
  Hypebol lop 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2009

  Xem: 192

 • lop 10
  Toán học
  lop 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2008

  Xem: 40

 • lop 10
  Lịch sử 10
  lop 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2009

  Xem: 198

 • ATGT lop 10
  Giáo dục Công dân
  ATGT lop 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Công dân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2009

  Xem: 1

 • lop 10
  Địa lí 12
  lop 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2011

  Xem: 0

 • lop 10
  Toán học
  lop 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2011

  Xem: 0

 • lop 10
  Ngữ văn 9
  lop 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2012

  Xem: 0

 • lop 10
  GDCD 10
  lop 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 14

 • lop 10
  Lưu trữ tạm thời
  lop 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • lop 10
  Hóa học
  lop 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2009

  Xem: 21

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY