HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN tài liệu Tư liệu tham khảo

  Đánh giá    Viết đánh giá
 174       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
4g0ouq
Danh mục
Thư viện Tư liệu giáo dục
Thể loại
Ngày đăng
8/8/2009 10:50:53 AM
Loại file
jpg
Dung lượng
1.08 M
Lần xem
0
Lần tải
174
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
       tbody
t
td style="padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 6pt; padding-right: 6pt; padding-top: 0in; border: #ece9d8"
strong
em
span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 14pt">Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvề nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân /em
/strong
/td
/t
tr style="height: 3.75pt"
td style="background-color: transparent; height: 3.75pt; border: #ece9d8; padding: 0in"
span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 4pt"> /td
/t
t
td valign="top" style="background-color: transparent; border: #ece9d8; padding: 0in"
strong
span style="color: #666666; font-size: 12pt"
font face="Times New Roman"> /span
/strong
strong
span style="color: #666666; font-size: 12pt"
/span
/strong
span style="font-family: Arial; color: #666666; font-size: 9.5pt"
/span
strong
span style="color: #666666; font-size: 12pt"
/span
/strong
strong
span style="color: #666666; font-size: 12pt"
font face="Times New Roman"
span>        /font
/span
/strong
strong
span style="color: #666666; font-size: 12pt"
font face="Times New Roman"
span>  Trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã triển khai mạnh mẽ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng./span
/strong
font face="Times New Roman"
span style="line-height: 130%; color: black; font-size: 12pt">           Năm 2009, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương, Cuộc vận động tiếp tục triển khai với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác.span style="line-height: 130%; color: black; font-size: 11pt"
/span
/font
font face="Times New Roman"
span style="line-height: 130%; color: black; font-size: 12pt">Trước hết cần quán triệt sâu sắc tư tưởng đạo đức của Bác “trung với nước, hiếu với dân”, nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên, công chức trong giai đoạn hiện nay là mỗi người phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của đất nước, của dân tộc, đặt độc lập dân tộc, chủ quyền và lợi ích quốc gia lên trên hết và trước hết. Ý thức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của mỗi người phải được thể hiện trong hành động, đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự phát triển của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của mình theo đúng pháp lệnh công chức, biểu hiện cụ thể là làm tốt những công việc hằng ngày, nhất là những việc có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan niệm và biểu hiện sai trái. span style="line-height: 130%; color: black; font-size: 11pt"
/span
/font
font face="Times New Roman"
span style="line-height: 130%; color: black; font-size: 12pt"
span>              span>  Cùng với việc quán triệt sâu sắc, cần cụ thể hóa ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Bác Hồ đã chỉ rõ: Mỗi người, dù ở cương vị nào cũng cần phải tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức. Người đã có nhiều lời dạy rất cụ thể về đạo đức của giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội... những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần được cụ thể hóa trong điều kiện mới. Cơ sở vận dụng, cụ thể hóa những lời dạy của Bác về giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội là đường lối, quan điểm, giải pháp.... đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước. Đảm bảo cho quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đường lối quần chúng “gần dân, học dân, gắn bó với dân”, “ nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực hiện được nhiệm vụ của người cán bộ “nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, đảm bảo dân sinh, nâng cao dân trí”. Cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm, ý thức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên từng vị trí công tác, từng loại công việc, từng ngành, địa phương, đơn vị gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Cần kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức, hướng dẫn với động viên, kiểm tra, giám sát việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong học tập và làm theo. Cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi người, nhất là đảng viên, đội ngũ cán bộ chủ chốt tự giác xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu phấn đấu, những việc làm cụ thể và định kỳ báo cáo trước chi bộ, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các địa phương, đơn vị cần xây dựng các chương trình hành động, giúp đỡ, giám sát và kiểm tra việc tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, định kỳ yêu cầu các cá nhân báo cáo những việc đã làm theo tấm gương đạo đức của Bác. span style="line-height: 130%; color: black; font-size: 11pt"
/span
/font
font face="Times New Roman"
span style="line-height: 130%; color: black; font-size: 12pt"
span>                  Một trong những nguyên tắc thực hành đạo đức theo tư tưởng của Bác là phải nêu gương về đạo đức. Bác yêu cầu mọi người đều phải nêu gương về đạo đức - Ông bà nêu gương cho con cháu, cha mẹ nêu gương cho con, anh chị nêu gương cho em, đảng viên nêu gương cho quần chúng... Phát huy vai trò nêu gương trong thực hành đạo đức có ý nghĩa to lớn không chỉ trước mắt mà còn mãi mãi lâu dài về sau. Trong phạm vi xã hội, việc nêu gương về đạo đức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp có vai trò quan trọng. Việc nêu gương về đạo đức không chỉ là sự vận động mà phải trở thành những quy định, sự giàng buộc trách nhiệm để mỗi người đều tự giác và cần phải thực hiện; các cấp, các ngành cần chủ động ban hành các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo trước nhân viên, cán bộ, đảng viên trước quần chúng.span style="line-height: 130%; color: black; font-size: 11pt"
/span
/font
font face="Times New Roman"
span style="line-height: 130%; color: black; font-size: 12pt"
span>                         Chủ đề học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay. Việc tổ chức triển khai thực hiện cần hết sức nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả, gắn với việc thi đua hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2009 của toàn tỉnh và mỗi địa phương, đơn vị. span style="line-height: 130%; color: black; font-size: 11pt"
/span
/font
/td
/t
t
td valign="top" style="background-color: transparent; border: #ece9d8; padding: 0in"
strong
span style="color: #666666; font-size: 12pt"
font face="Times New Roman"> /span
/strong
/td
/t
/tbody
/table>
Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

HET-LoNG-HET-SUC-PHUNG-SU-To-QUoCA-PHUC-VU-NHAN-DAN.jpg[1.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)