KN 25/2/2017 Tiễn hưu cô Ngọc Nhung tài liệu Tư liệu tham khảo

Đăng ngày 2/26/2017 12:19:47 PM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.17 M | File type: jpg
0 lần xem

Sinh viên: Lê Văn Trọng Lớp : K4 – ĐHSP Sinh học Khoá : 2004 - 2008 Trường: Đại học Hồng Đức V. Ty thể: Đọc thông tin trong SGK, quan sát hình 15.1 SGK và một số hình bổ sung trả lời câu hỏi. 1. Cấu trúc ti thể: Nhiệm vụ Hình ảnh Ty thể Vị trí, hình dạng, kích thước, số lượng? Câu 2: Thành phần hóa..

Bình luận

Nội dung

Sponsor Documents