Nhan quyet dinh tài liệu Tư liệu tham khảo

Đăng ngày 2/26/2017 12:24:40 PM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.18 M | File type: jpg
0 lần xem

Phòng GD-ĐT Thành Phố Biên Hoà Trường T.H.C.S Bình Đa 2 Kiểm tra bài cũ. - Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác? - Phát biểu định lí về tính chất góc ngoài của tam giác? B�i t?p: Cho hỡnh v? sau. Bi?t : . Tớnh cỏc gúc A, B c?a tam giỏc ABC. Giải: So sánh hai đoạn thẳng AB và A’B’ AB =..

Bình luận

Nội dung

Sponsor Documents