Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Bài 18. Trang trí hình chữ nhật
Download Giáo án Mỹ thuật 5 Bài 18. Trang trí hình chữ nhật mien phi,tai lieu Bài 18. Trang trí hình chữ nhật mien phi,bai giang Bài 18. Trang trí hình chữ nhật mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: docx
Date: 5/3/2016 11:03:02 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Tam kỳ, thứ 2 ngày 15 tháng 6 năm 2015.
GIÁO ÁN
Giáo viên hướng dẫn: TRẦN THỊ THANH LAN.
Sinh viên thực hiện: HÁN ĐÀO THỊ BẢO YẾN.
Lớp:SPTH 39E.
TIẾNG VIỆT
Bài 19:s, r
(TV1-T1-tr.40-41)
Mục tiêu:
-Đọc được: s, r, sẻ, rễ ; từ và câu ứng dụng.
-Viết được: s, r, sẻ, rễ.
-Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: rổ, rá
Đồ dùng dạy học.
Tranh minh họa bài học.
Sách Tiếng Việt 1 tập 1, vở tập viết, bảng con, hộp đồ dùng học Tiếng Việt.
Các hoạt động dạy học.

HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

Kiểm tra bài cũ (5p’)
-Ổn định lớp
-GV hỏi tiết trước học bài gì?
-Gọi 2 HS đọc từ ứng dụng.

-2-3 HS đọc câu ứng dụng
-Yêu cầu HS viết bảng:x, ch, xe, chó.
-Nhận xét, tuyên dương
Dạy bài mới ( 30’)
Giới thiệu bài (1’)
-Hôm nay, chúng ta học chữ và âm mới: s, r
Dạy chữ ghi âm:
Nhận diện chữ, phát âm, đánh vần
Chữ “ s “
-GV viết chữ s in lên bảng
-Hãy nêu nét cấu tạo?

-GV phát âm s: sờ
-Lấy âm s
-Gọi HS đọc theo hàng
-Có âm s các em ghép cho cô tiếng sẻ
-GV viết bảng sẻ. Phân tích tiếng sẻ.
-GV đọc mẫu
-GV yêu cầu HS đọc
-GV treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?
Chữ “r”
-GV viết chữ r in lên bảng
-Hãy nêu nét cấu tạo

-GV phát âm r: rờ
-Lấy âm r
-Gọi HS đọc theo hàng
-Có âm r, các em ghép cho cô tiếng rễ
-GV viết bảng rễ. Phân tích tiếng rễ
-GV đọc mẫu
-Gv yêu cầu HS đọc
-GV treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?
-Yêu cầu HS đọc cả bài
So sánh 2 âm vừa học: s với r
Hướng dẫn viết bảng con.(7’)
-Viết chữ s: Đặt bút trên đường kẻ ngang1 viết nét thẳng chéo sang phải theo hướng đi lên đến đường kẻ ngang 3. Đến đây tạo nét thắt nhỏ nằm phía trên dòng kẻ ngang 3. Tiếp theo viết nét cong phải, tới đường kẻ ngang 1 lượn lên cho gần sát với nét thẳng chéo.
-Viết chữ sẻ:Nét nối giữa s và e, dấu hỏi trên e
-Cho HS viết bóng
-Cho HS viết bảng con s, sẻ, GV viết bảng
-Viết chữ r: Đặt bút ở dòng kẻ ngang 1 đưa nét hơi cong xiên bên phải ngược lên trên đến dòng kẻ ngang 3. Tạo nét thắt nằm phía trên dòng này, tiếp theo đưa ngang nét bút hơi lượn cong xuống để viết nét móc ngược.
-Viết chữ rễ: Nét nối giữa r và ê, dấu ngã trên ê.
-Cho HS viết bóng chữ r
-Cho HS viết bảng con r, rễ, GV viết bảng

GIẢI LAO:d.Đọc từ ứng dụng:
-GV đọc mẫu
-HS tìm tiếng có âm vừa học trong từ: chữ số, cá rô
-Yêu cầu HS đọc toàn bài
TIẾT 2:

Luyện tập:
Luyện đọc:
-GV yêu cầu HS đọc lại trên bảng lớp.
-Đọc câu ứng dụng: GV treo tranh, giới thiệu câu ứng dụng: Bé tô cho rõ chữ và số
-Tìm tiếng có âm vừa học?
-Cho HS luyện đọc
-Đọc cả bài
Luyện viết
-GV hướng dẫn cho HS viết vào vở tập viết
-GV theo dõi, hướng dẫn các em học yếu
Luyện nói
-GV treo tranh và gọi HS đọc bài luyện nói
-GV gợi ý câu hỏi theo tranh
+Trong tranh vẽ gì?
+Rổ, rá dùng để làm gì?
+Rổ, rá có thể làm bằng gì?

+Quê em có ai đan rổ, rá không?

Củng cố - dặn dò
-GV tổ chức trò chơi: ô cửa bí mật
-Nhận xét tiết học
-Dặn HS ôn lại bài và xem trước bài 20: k, kh


-HS hát đầu giờ.
-HSTL: âm x, ch
-2 HS đọc từ ứng dụng:thợ xẻ, xa xa, chỉ đỏ, chả cá.
-2-3 HS đọc
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download bao_yen.docx