Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử danh sách học sinh khối 4 nhận xét tháng năm học 2015-2016
Download Giáo án danh sách học sinh khối 4 nhận xét tháng năm học 2015-2016 mien phi,tai lieu danh sách học sinh khối 4 nhận xét tháng năm học 2015-2016 mien phi,bai giang danh sách học sinh khối 4 nhận xét tháng năm học 2015-2016 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: docx
Date: 2/1/2016 8:57:59 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 0
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
LỚP 4A ( 2015-2016)
S
TT
Họ và tên học sinh
Kiến thức kĩ năng
Năng lực
Phẩm chất

1
Lan Anh
2
Nguyễn Thị Vân Anh
3
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
4
Trịnh Quốc Bảo
5
Nguyễn Đức Chiến
6
Hoàng Cường
7
Nguyễn Mạnh Cường
8
Nguyễn Văn Cường
9
Nguyễn Thị Thùy Dương
10
Nguyễn Thị Khánh Hà
11
Nguyễn Văn Hảo
12
Nguyễn Thị Thanh Hằng
13
Nguyễn Công Hân
14
Nguyễn Minh Hiếu
15
Nguyễn Trung Hiếu
16
Nguyễn Văn Hiếu
17
Nguyễn Huy Hoàng
18
Lê Việt Hoàng
19
Lương Thị Hồng
20
Nguyễn Văn Hùng
21
Nguyễn Thị Huyền
22
Đoàn Thọ Khang
23
Nguyễn Văn Khánh
24
Dương Ngọc Lan
25
Trần Ngọc Mai
26
Nguyễn Thanh Phong
27
Nguyễn Thị Mai Phượng
28
Vũ Minh Quân
29
Lê Minh Thuận
30
Nguyễn Văn Tú
31
Nguyễn Tất Thắng
32
Nguyễn Thành Thái
33
Nguyễn Thảo Uyên
34
Trần Minh Vũ
35
Đồng Phương Anh
LỚP 4B ( 2015-2016)
S
TT
Họ và tên học sinh
Kiến thức kĩ năng
Năng lực
Phẩm chất

1
Anh
2
Nguyễn Thị Ngọc Anh
3
Nguyễn Quỳnh Anh
4
Nguyễn Trần Trâm Anh
5
Nguyễn Đồng Trung Anh
6
Nguyễn Văn Anh
7
Nguyễn Việt Anh
8
Nguyễn Tấn Dũng
9
Mạc Khánh Duy
10
Nguyễn Văn Đặng
11
Lê Nguyễn Thanh Hằng
12
Đồng Thị Ngọc Hân
13
Trần Đức Huy
14
Mạc Thùy Linh
15
Nguyễn Văn Lương
16
Phạm Thị Mai
17
Trần Văn Mạnh
18
Nguyễn Huy Minh
19
Đồng Thị Nguyệt Nga
20
Bùi Thị Kim Ngân
21
Đinh Thị Thảo Nhung
22
Nguyễn Thị Kim Oanh
23
Nguyễn Thị Mai Phương
24
Đồng Bá Quang
25
Nguyễn Duy Quang
26
Mạc Đức Quang
27
Nguyễn Văn Quý
28
Hoàng Văn Thanh
29
Đồng Thế Thắng
30
Đinh Thị Phương Thúy
31
Đồng Thị Hà Trang
32
Phùng Thị Mỹ Vân
33
Nguyễn Thị Hải YếnLỚP 4C ( 2015-2016)
S
TT
Họ và tên học sinh
Kiến thức kĩ năng
Năng lực
Phẩm chất

1
Mai Anh
2
Nguyễn Thị Tú Anh
3
Nguyễn Như Việt Anh
4
Nguyễn Ngọc Dũng
5
Đồng Bá Duy
6
Nguyễn Quý Duy
7
Đinh Tùng Dương
8
Nguyễn Văn Dương
9
Đồng Văn Đạt
10
Nguyễn Ngọc Hải
11
Nguyễn Thị Thanh Hiền
12
Mai Thị Hồng Hoa
13
Nguyễn Văn Hùng
14
Hoàng Gia Khánh
15
Vũ Thị Mai Linh
16
Nguyễn Thị Mỹ Linh
17
Nguyễn Thị Thùy Linh
18
Nguyễn Thị Loan
19
Đồng Thị Lương
20
Nguyễn Thị Minh
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download danh_sach_hoc_sinh_khoi_4_nhan_xet_thang_nam_hoc_20152016.docx