TRƯỜNG TH&THCS LÊ DUẨN
CHÀO CÁC EM LỚP 4A
Giáo viên: Nguyễn Thi Minh Hiếu
www.themegallery.com
1
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021Câu 1: Điều gì sẽ xảy ra đối với thực vật nếu không có ánh sáng?
KHỞI ĐỘNG
TRÒ CHƠI KHỞI ĐỘNG
Bịt mắt bắt dê
1
Khoa học
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021
I. Vai trò của ánh sáng đối với đời sống con người.
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021
Quan sát hình ảnh:
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021
Câu 1: Ánh sáng có vai trò như thế nào đối với việc nhìn nhận về thế giới chung và hoạt động của con người?
Câu 2: Ánh sáng có vai trò gì đối với sức khoẻ con người?
Thảo luận nhóm đôi:
I. Vai trò của ánh sáng đối với đời sống con người.
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2021
I. Vai trò của ánh sáng đối với sự sống con người
- Nhờ có ánh sáng chúng ta cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên.

- Ánh sáng giúp chúng ta có thức ăn, nước uống, sưởi ấm cơ thể và sống khỏe mạnh.
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021
I. Vai trò của ánh sáng đối với sự sống con người
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2021
Nếu mặt trời không chiếu sáng, khi đó khắp nơi sẽ tối đen như mực. Chúng ta sẽ không nhìn thấy mọi vật.
Ánh sáng tác động lên mỗi chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Nó giúp chúng ta có thức ăn, sưởi ấm và cho ta sức khỏe. Nhờ ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên.
I. Vai trò của ánh sáng đối với sự sống con người
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021
II. Vai trò của ánh sáng đối với đời sống động vật.
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021
Quan sát hình ảnh:
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021
?
Hãy tưởng tượng loài vật sẽ ra sao nếu không có ánh sáng?
II. Vai trò của ánh sáng đối với sự sống động vật
- Kể tên một số động vật mà em biết?
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021
- Những con vật đó cần ánh sáng để làm gì?
II. Vai trò của ánh sáng đối với sự sống động vật
Thảo luận nhóm:
- Kể tên một số động vật kiếm ăn vào ban đêm, một số động vật kiếm ăn vào ban ngày?
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021
Mèo
Cú mèo
Sư tử
Chó sói
Động vật kiếm ăn ban đêmChuột
Báo
Rắn
Hươu cao cổ
Nai

Ngoãng
Động vật kiếm ăn ban ngày
Vẹt
Thỏ
Trâu
Khỉ
II. Vai trò của ánh sáng đối với sự sống động vật
Để bảo vệ các loài động vật theo em chúng ta cần phải làm gì?
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021
Loài vật cần ánh sáng để di chuyển, tìm thức ăn, nước uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh. Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật.
Ví dụ: Người ta dùng ánh sáng điện để kéo dài thời gian chiếu sáng trong ngày, kích thích cho gà ăn được nhiều chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng.
II. Vai trò của ánh sáng đối với sự sống động vật
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
Củng cố
Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2021
Khoa học
Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống
(Tiếp theo)
CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
Giờ học kết thúc