TUẦN 25
Tiết: 1
Ngày dạy: 11/06/2020
GVHD: Nguyễn Thị Bình
Giáo sinh: Trần Thị Trúc Phương
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
ĐẠO ĐỨC
TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO (T2)
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Biết thông cảm với bạn bè và những người gặp khó khăn,hoạn nạn ở lớp,ở trừơng và cộng đồng.
- Nêu được ý nghĩa của hoạt động nhân đạo.
- Biết được một số việc làm thể hiện lòng nhân đạo.
2. Năng lực:
- Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo.
3. Thái độ:
- Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp,ở trường,ở địa phương phù hợp với khả năng và vận động bạn bè ,gia đình cùng tham gia.
4. Kĩ năng sống:
- Có KN đảm nhận trách nhiệm khi nhận tham gia các hoạt động nhân đạo.
* Đạo đức Hồ Chí Minh:Tham gia các hoạt động nhân đạo là thể hiện lòng nhân ái theo gương Bác Hồ.
II.CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, phiếu điều tra
- Học sinh: SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1.Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Một sốHS:
Câu 1:Thế nào là hoạt động nhân đạo?

Câu 2:Trong những ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng? Vì sao?
Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả.


Chỉ cần tham gia vào những hoạt động nhân đạo do nhà trường tổ chức.


Điều quan trọng nhất khi tham gia vào các hoạt động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỉ.

Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người ở địa phương mình mà còn cả với người ở địa phương khác, nước khác.


- Câu 3: Em hãy đọc một vài câu ca dao hoặc tục ngữ nói vềụviệc làm nhân đạo?
- GV nhận xét
3. Bài mới:
*Giới thiệu bài:Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiều Bài 12 Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (T2)
*Hoạt động 1: Xử lý tình huống:
- Mục tiêu: HS biết cách xử lý tình huống và biết thông cảm với những người gặp khó khăn, hoạn nạn
Bài tập 2:Em hãy cùng với các bạn thảo luận về cách ứng xử trong các tình huống sau:
Nếu trong lớp em có bạn khuyết tật
Nếu gần nơi em ở có các cụ già sống cô đơn, không nơi nương tựa
Lớp em có bạn bỏ học vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo
- GV gọi 1 HS đọc đề
- GV chia lớp thành 4 nhóm và cho mỗi nhóm bốc thăm thảo luận đóng vai một tình huống
- Các nhóm đóng vai và nêu biện pháp của nhóm mình đã sử dụng trong phần xử lý tình huống
- GV nhận xét và đưa ra biện pháp cho từng biện pháp
*Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến:
- Mục tiêu: HS biết được một số việc làm thể hiện lòng nhân đạo
- Bài 4: Những việc làm nào sau đây là nhân đạo?
a) Xem phim nói về động đất, sóng thần trên thế giới
b) Góp tiền vào quỹ ủng hộ người nghèo
c) Biểu diễn nghệ thuật để quyên góp giúp đỡ những trẻ em khuyết tật
d) Góp tiền để thưởng cho đội tuyển bóng đá của trường
đ) Hiến máu tại các bệnh viện
- Gọi 1 HS đọc đề
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi

- GV cho các nhóm trình bày
- Hỏi: Các em đã tham gia vào các hoạt động nhân đạo gì nào?
- GV nhận xét và hỏi: Khi tham gia vào các hoạt động nhân đạo, em có cảm giác như thế nào?
- GV kết luận:Tham gia các hoạt động nhân đạo là góp phần nhỏ bé của mỗi các nhân giúp nhiều người khác vượt qua được khó khăn của chính mình.
- GV cho HS quan sát một số hình ảnh về các hoạt động và tổ chức nhân đạo ở trên
- GV kết luận:Có rất nhiều cách để thể hiện tính nhân đạo tới những người gặp hoàn cảnh khó khăn như: góp tiền ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo, hiến máu nhân đạo…
*Hoạt động 3: Các hoạt động nhân đạo:
Mục tiêu: HS biết những người gần nơi các em ở có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ và những việc làm các em có thể giúp họ
- Bài tập 5: Em hãy trao đổi với các bạn trong nhóm về